چند دقيقه پيش که با داداش صحبت می کردم به اون گفتم مگه ما چقد ر تو اين دنيا زنده می مونيم و عمرمون چقدره؟
او گفت من اينو می دونم اما ...
چرا ما آدمها اينجوری واسه خودمون قيد وبند می سازيم که حتی ديگه قدرت تصميم گير ی هم از ما گرفته می شه؟!!!

/ 1 نظر / 18 بازدید
sali

چرا قيدو بند؟!!! رها کن و پرواز کن از همه محدوديتها اما در قاب عقللللللللل