سلام به همه دوستان خودم
امرزو جمعه هست شب شده و با خواهرم دارم صحبت می کنم اونهم تنهاست
ولی قسمت ما اينه چه می شه کرد
31.gif

/ 1 نظر / 19 بازدید
MOGTABA

ختدياسيتباسيتبلسلب